U hebt personeel nodig. Onverwacht, structureel, voor een korte tijd maar soms ook weer lang. De steeds grilliger markt maakt snelle aanpassing van de personele bezetting noodzakelijk. Flexibele arbeid is hiervoor dé oplossing. Maar ook andere ontwikkelingen vragen om een flexibele personeelscapaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de toename van deeltijdwerk, kostenbeheersing en outsourcing van productie werkzaamheden.

Waarom flexibele arbeid?

De voordelen van flexibele arbeid zijn:

 • Snelle en eenvoudige oplossing bij ziekte, vakantie en verlof van eigen medewerkers.
 • Afstemming van personeelsbezetting op het aanbod van werk.
 • Verminderen van leegloop.
 • Spreiding van risico's.
 • Geen hoge kosten bij ziekte of WIA.
 • Meer tijd, meer ruimte.

Flexibilisering van arbeid kent veel vormen. Het kan gaan om een uitzendkracht als tijdelijke vervanging bij ziekte of voor de opvang van werkpieken, het uitbesteden van een langdurig project of de detachering van een professional. Maar ook om ondersteuning op het gebied van mobiliteit, re-integratie en outplacement of het begeleiden van verzuimmanagement. Wat u ook zoekt, u vindt het bij SELECT people.

Waarom een uitzendbureau?

U hebt personeel nodig. Waarom zou u werken met een uitzendbureau? Want:

 • U kunt het net zo goed zelf
 • U kunt beter iemand op een tijdelijk contract aannemen
 • U moet de kosten in de hand houden
 • Uitzendkrachten zijn duur.

Wij vertellen u graag wat meer over de kosten van een flexibele arbeidskracht en de voordelen die het werken met een uitzendbureau met zich meebrengen. In het kort:

 • Minder werkgeversrisico's
 • Toegang tot arbeidsmarktkennis
 • Gemak

Kosten van de uitzendkracht.

Veel HR-managers vinden het inhuren van uitzendkrachten zinvol, maar kostbaar. Een medewerker aannemen op een tijdelijk contract zou goedkoper zijn. Klopt dit? Ja en nee. Tot tien maanden is het voordeliger om een uitzendkracht in te lenen. Na die periode is het veelal aantrekkelijker, zelf een arbeidskracht aan te nemen.

De feiten:

 • Het 'tarief' van een eigen medewerker is voordeliger dan dat van een uitzendkracht.
 • Instroom, doorstroom, uitstroom en (salaris-)administratie zijn tijdrovend en brengen verborgen kosten met zich mee.
 • Bij medewerkers die in dienst zijn, zijn de arbeidsrechtelijke risico's, zoals het ziekterisico, instroom in de WIA en het afkopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij niet goed functioneren voor eigen rekening.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijkt u dan eens naar het rekenmodel dat IBM in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen heeft ontwikkeld.

Minder werkgeversrisico's

 • Uitzendkrachten vallen veelal buiten de formatieplaatsen.
 • Uitzendkrachten kunnen langer op proef worden ingezet.
 • Uitzendkrachten die langere tijd goed presteren, kunnen in dienst treden bij de opdrachtgever.
 • Bij langdurige ziekte, WIA, krijgt u niet te maken met hoge kosten.
 • Het voortijdig afbreken van de arbeidsrelatie leidt meestal tot doorbetaling van het loon tot het einde van het contract.

Toegang tot arbeidsmarktkennis

 • SELECT people heeft veel kennis van de arbeidsmarkt en een grote wervingskracht.
 • SELECT people heeft een uitgebreid netwerk van potentiële medewerkers en daardoor altijd snel kandidaten beschikbaar.

Gemak

 • SELECT people verzorgt administratie en begeleiding van de uitzendkracht.
 • SELECT people verzorgt de werving en selectie.
 • SELECT people neemt werkzaamheden met betrekking tot veiligheids- en werkinstructies uit handen.
 • SELECT people neemt zorgen op het personeelsvlak uit handen.

Waarom SELECT people?

Als u kiest voor de flexibilisering van uw personeelsbestand door SELECT people kiest u voor;

 • Frisse aanpak bij het samenbrengen van mensen en werk.
 • Kennis en expertise van verschillende personeelsvraagstukken.
 • Afspraak is afspraak.
 • Werving via internet, banenmarkten , huis-aan-huisbladen, radio en een uitgebreid netwerk.
 • Betrokkenheid, creatieve en verrassende voorstellen.
 • Een specialist in een groot aantal branches en sectoren.
 • Betrouwbaarheid en lidmaatschap van ABU en SFT.