De wet- en regelgeving op het gebied van (tijdelijk) werk is complex en verandert snel. SELECT people is als arbeidsmarktspecialist steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij delen deze kennis graag met onze opdrachtgevers.

ABU
SELECT people is lid van de ABU. De ABU behartigt de belangen van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 500 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 65% van de markt. Alle ABU-leden worden periodiek gescreend door een onafhankelijke instantie waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

CAO voor uitzendkrachten
Op 17 november 2021 is de  CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023 in werking getreden. Deze CAO is overeengekomen door de Algemene Bond Uitzendondernemingen, FNV Flex, CNV Vakmensenen, de Unie.

Algemene leveringsvoorwaarden
Op alle dienstverlening van SELECT people zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van S.P. Services van toepassing. (te downloaden via de website).