Als je minimaal 21 jaar bent en 26 weken voor SELECT people hebt gewerkt, ga je automatisch pensioen opbouwen. De 26 weken hoeven niet opeenvolgend te zijn, zolang de onderbreking in het werken voor SELECT people maar niet langer dan een jaar duurt. Dan begint de telling opnieuw.

Als je gaat deelnemen aan het Pensioenfonds, stuurt StiPP , het pensioenfonds voor alle flexwerkers in dienst van SELECT people, je het pensioenreglement toe. Elk jaar ontvang je een opgave van het pensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd.

Premie
De pensioenpremie wordt betaald door SELECT people.

De uitkering van het pensioen
Ga je met pensioen, dan wordt je opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een maandelijkse uitkering. Je kunt kiezen voor een ouderdomspensioen of een ouderdomspensioen dat gevolgd wordt door een nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt. Je kunt het ook eerder, vanaf je 55e laten ingaan.

Nabestaandenvoorziening
Als je komt te overlijden vóór de pensioendatum, wordt 90% van het tot dan toe opgebouwde pensioenkapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden om een nabestaandenpensioen aan te schaffen. Als je een contract hebt van tenminste drie maanden kun je kiezen voor een extra nabestaandenuitkering. De premie voor deze verzekering wordt ingehouden op je brutoloon. Met de extra verzekering ontvangt jouw achterblijvende partner tot hij of zij 65 jaar is, een vaste uitkering per jaar.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als je arbeidsongeschikt wordt, stopt je opbouw van je pensioen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Als je een contract hebt van tenminste drie maanden, kun je een verzekering nemen die ervoor zorgt dat je pensioenopbouw toch doorgaat. De kosten hiervan worden ingehouden op je brutoloon.

Meer informatie
Je intercedent heeft informatiemateriaal over de pensioenregeling. Voor vragen kun je ook contact opnemen met de telefonische servicelijn van Pensioenfonds StiPP 088-0084060.