Als je minimaal 21 jaar bent bouw je na een aantal weken pensioen op. Doorgaans vallen uitzendkrachten onder StiPP. Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in de bouw geldt een ander fonds (zie CAO)

 

StiPP heeft 2 regelingen: Basis- en plusregeling


Je start met opbouwen in de Basisregeling nadat je 8 weken bij dezelfde werkgever gewerkt hebt. In de eerste 8 weken bouw je dus geen pensioen op. Vervolgens bouw je maximaal 52 weken pensioen op in de Basisregeling. Deze deelname kan wel bij verschillende werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche zijn geweest. Heb je 52 weken pensioen opgebouwd in de Basisregeling? Dan ga je automatisch naar de Plusregeling. In Mijn StiPP Pensioen zie je aan welke regeling je deelneemt.

 

Pensioen bij StiPP


De Basisregeling


De Basisregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor je op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor je. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat vormen samen jouw pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat, koop je met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering.

 

De premie en wat er is geregeld


In de Basisregeling betaalt SELECT people de volledige pensioenpremie. Deze regeling kost je zelf dus niets. In de Basisregeling is partnerpensioen geregeld wanneer je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. In de Basisregeling is er geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

 

De Plusregeling

 

De Plusregeling is een beschikbare-premieregeling. Elke maand wordt er geld voor je op jouw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor je. Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat vormen samen jouw pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat, koop je met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering.


De premie en wat er is geregeld

 

In de Plusregeling betaalt je de premie voor je pensioen samen met je werkgever. In de Plusregeling bouw je meer pensioen op dan in de Basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijf je in de Plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt wordt tijdens je dienstverband.

 

Meer informatie?

 

Je intercedent heeft informatiemateriaal over de pensioenregeling. Voor vragen kun je ook contact opnemen met de telefonische servicelijn van Pensioenfonds StiPP 030-2775690.