Je verdient als flexwerker een bepaald bruto loon per gewerkt uur. De gewerkte uren geef je wekelijks aan ons door. Als je voor maandagochtend 08.30 uur je declaratie hebt ingediend, dan heb je nog diezelfde week het geld op je rekening staan.

CAO:

  • In fase A ontvang je alleen loon over de gewerkte uren.
  • In fase B en C heb je recht op doorbetaling van minimaal 90% van je loon over het aantal afgesproken uren, ook als er even geen werk is. In ruil vragen we wel om een flexibele instelling van je. Als je niet bereid bent om ander werk te doen, kan het recht op doorbetaling van het loon vervallen. (Zie ook CAO voor uitzendkrachten).

Beloning

De hoogte van je loon wordt bepaald door:

  • De beloningsregeling van de CAO voor Uitzendkrachten of
  • Door de beloningsregeling van het bedrijf waar je gaat werken.

De loonspecificatie

Elke week ontvang je van SELECT people een loonspecificatie. Hierop staat wat het uitbetaalde loon is geweest en welke bedragen aan belasting en premies zijn ingehouden. De loonspecificatie moet je goed bewaren, want je kunt het nodig hebben als je bijvoorbeeld een uitkering of huursubsidie gaat aanvragen.

Terugvragen ingehouden loonbelasting

SELECT people moet over het bruto uurloon loonbelasting en sociale verzekeringspremies inhouden en afdragen. Je kunt soms een gedeelte van de ingehouden belasting terugvragen bij de Belastingdienst. Je hebt hiervoor wel je jaaropgave nodig. De jaaropgave ontvang je ieder jaar in januari van SELECT people.