Met het verlenen van de opdracht gaat de samenwerking van start. Tijdens de inleenperiode blijft SELECT people betrokken. Een goede communicatie op decentraal en centraal niveau vinden wij daarbij essentieel. Samenwerken met SELECT people betekent samen blijven zoeken naar de beste oplossing. Wij doen dit door:

  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Vaste contactpersonen
  • Salarisadministratie en facturering
  • Managementinformatie