Af en toe een dagje vrij en soms met vakantie is heerlijk als je hard hebt gewerkt. Net als alle werknemers in Nederland heb je als flexwerker recht op vakantie met behoud van loon. Je moet wel ruim van tevoren aangeven bij de werkgever en bij je intercedent dat je vrij wilt. Meestal kun je in de eerste twee maanden van een opdracht geen vakantie opnemen.

Vakantiedagen

Als je als flexwerker fulltime werkt (40 uur per week), heb je recht op 25 vakantiedagen (van 8 uur) per jaar. Werk je parttime, dan krijg je vakantie-uren naar rato.

 

Uitzendkrachten

SELECT people reserveert voor elk uur dat je werkt een percentage van jouw uurloon. Je kunt (een deel van) het gereserveerde bedrag laten uitbetalen als je vrij wilt nemen. Sowieso krijg je het gereserveerde bedrag na afloop van jouw werk voor SELECT people uitbetaald.

Feestdagen

Select People betaalt het feitelijk loon door op algemeen erkende feestdagen.

Officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eenmaal in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en de beide kerstdagen.

Soms heb je voor korte of langere tijd verlof nodig. Bijvoorbeeld als jouw broer of zus gaat trouwen, je zwanger bent of als je wilt zorgen voor jouw kinderen of een ziek familielid. In de CAO en in de Wet arbeid en Zorg staan afspraken die jou recht geven op verlof in dit soort gevallen.