Af en toe een dagje vrij en soms met vakantie is heerlijk als je hard hebt gewerkt. Net als alle werknemers in Nederland heb je als flexwerker recht op vakantie met behoud van loon. Je moet wel ruim van tevoren aangeven bij de werkgever en bij je intercedent dat je vrij wilt. Meestal kun je in de eerste twee maanden van een opdracht geen vakantie opnemen.

Vakantiedagen

Als je als flexwerker fulltime werkt (40 uur per week), heb je recht op 24 vakantiedagen (van 8 uur) per jaar. Werk je parttime, dan krijg je vakantie-uren naar rato. Als je een contract hebt, kun je daarin soms meer vakantiedagen afspreken.

Uitzendkrachten

SELECT people reserveert voor elk uur dat je werkt een percentage van je uurloon. Je kunt (een deel van) het gereserveerde bedrag laten uitbetalen als je met vakantie wilt of als je tussen twee uitzendingen zit. Sowieso krijg je het gereserveerde bedrag na einde van je werk voor SELECT people uitbetaald.

Feestdagen

Select People reserveert, wanneer je werkzaam bent in fase A, een percentage van je feitelijk loon voor algemeen erkende feestdagen. In fase B of C heb je recht op doorbetaling van het feitelijk loon.

Officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (eenmaal in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en de beide kerstdagen.

Soms heb je voor korte of langere tijd verlof nodig. Je broer of zus gaat trouwen, je bent zwanger of wilt zorgen voor je kinderen of een ziek familielid. In de CAO en in de Wet arbeid en zorg staan afspraken die je recht geven op verlof.